IMG_20151009_160028

De provincie heeft de offertes van de Gebiedscollectieven in de provincie Groningen goedgekeurd.
Voor de komende 6 jaar is er 30 miljoen euro beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer.
Dit betekent voor het Gebiedscollectief Groningen West dat er een 2,7 miljoen  euro per jaar beschikbaar komt.
Op dit moment is het Gebiedscollectief Groningen West druk bezig met het werven van deelnemers.
Naast de gedeputeerde Henk Staghouwer, links staan de voorzitters van de gebiedscollectief.
Zo staat onze voorzitter Freerk Nieuwenhuis naast de gedeputeerde en Alex Datema als voorzitter van het Collectieven Beraad Groningen aan de rechterkant.
Gebiedscollectieven krijgen geld