Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst van Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier in de CAZEMIERBOERDERIJ te Tolbert.
Datum: donderdag 14 januari 2016
Aantal bezoekers: zo’n 30

 

De voorzitter van Boer en Natuur ZWK, Alex Datema, houdt zijn nieuwjaarsrede. Hij sluit aan bij de enquête die is gehouden onder de leden van B&NZWK op de vorige ledenvergadering, via Gasten en Mieden en op de website. Er zijn ongeveer 80 reacties binnengekomen. Van de zes eventuele taken van B&NZWK in de toekomst, scoorde taak 2 hoog. Bij taak 2 werd aangegeven: Loket/Servicebureau opzetten, waar leden advies, ondersteuning en hulp kunnen vragen als het gaat om landschapsonderhoud, weidevogelbeheer, etc. Als goede tweede eindigde de aangegeven taak 3 = Regelen van ganzen- en wildbeheer; intermediair/overlegpartner zijn tussen overheid en grondgebruikers. De andere aangegeven mogelijke taken voor de toekomst scoorden elk ongeveer gelijk.

Met de uitslag van de enquête als uitgangspunt, moet de vraag gesteld worden of we op de goede weg zijn voor wat betreft de activiteiten van B&NZWK. Kan onze anv de genoemde taken zelfstandig uitvoeren? Er zijn ook een Collectief-West en een Gebiedscoöperatie. De vraag moet gesteld worden hoe de toekomst eruit moet zien, nu het beheer volledig wordt georganiseerd en uitgevoerd door het Collectief. Omdat het beheer bij de anv’s wegvalt, zijn er natuurlijk voor de anv’s ook veel minder inkomsten. De toekomstgerichte vraag is besproken met twee andere anv’s Stad en Ommeland en de Eendracht en met de besturen van Dotterbloem en Stichting Landwerk.

De conclusie die uit de bespreking naar voren kwam: De anv’s en de andere twee organisaties kunnen alleen verder als er ‘samen initiatieven voor nieuwe activiteiten ontwikkeld worden’ en dat dat het beste kan ‘via het Collectief-West’.

Er worden dan 3 vragen gesteld die elk van de deelnemende verenigingen moeten beantwoorden:

  1. Gaan de drie anv’s hun krachten bundelen en samen nieuwe activiteiten ontwikkelen voor de leden die geen beheer meer kunnen doen?
  2. Moet het Collectief-West de taak om nieuw te ontwikkelen activiteiten te ontwikkelen op zich nemen?
  3. Willen “we” financiële middelen beschikbaar stellen aan het Collectief-West om de taak van het ontwikkelen van nieuwe activiteiten te financieren?

Het bestuur van B&NZWK heeft alle drie vragen positief beantwoord. Dat betekent o.m. dat er ook ingestemd is met een bijdrage van B&NZWK voor nieuwe activiteiten door het Collectief-West van € 20.000. De Eendracht zou € 10.000 en Stad en Ommeland € 20.000 bij moeten dragen.
Binnen de nieuwe ontwikkelingen is er natuurlijk ook de vraag of er nieuwe bestuursleden benoemd moeten worden. Alex D. en Paul T. zouden halverwege 2016 hun functie neerleggen en nieuwe bestuursleden zouden moeten worden benoemd. Met eventuele nieuwe bestuursleden wordt binnenkort gepraat door het huidige bestuur.

Slotopmerking: In het komende jaar 2016 staan er veel veranderingen aan te komen, vooral samenwerking zal daarbij een cruciaal woord zijn.

 

janjaap

Na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter wordt er een gezellige avond gehouden, waar Jan-Jaap Boer de leden via quizvragen bezig houdt. De vele vragen worden per tafel (4x) beantwoord. Vragen worden er gesteld over het Westerkwartier en de provincie Groningen. Het gaat over kennis van Groninger woorden, hoe schrijf je bijvoorbeeld ‘schuddeldouk’, Groninger liedjes als die van Ede Staal, Mien Toentje, vragen over de grootte van Groninger gemeenten, plaatsen in het Westerkwartier “verpakt” in cryptische zinnen en een wedstrijd. De tafel met o.m. Trientje Wiersema, José Boer, Berend Hoekstra, Fokke Dijkstra (zie foto) won de wedstrijd, de “echte Groningers”.

ronddetafel

 

Al met al een heel gezellige avond waar allen van hebben genoten. Zo tegen 23.00 uur werd de Nieuwjaarsbijeenkomst gesloten.

Epko H. Bult

16 januari 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst van Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *