Afscheid Alex en Paul-IMGP0814 Alex-Paul-IMGP0799 Alex-Paul-José-IMGP0817-8bits

Algemene ledenvergadering Boer & Natuur ZWK

Voortbestaan van de vereniging op termijn onzeker

 

De algemene ledenvergadering op 16 maart markeerde een belangrijk moment in het bestaan van Boer & Natuur ZWK. De vereniging heeft vanaf 1 januari 2016 geen actieve bemoeienis meer met de organisatie en uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Dat betekent dat zijn belangrijkste werkzaamheden zijn weggevallen. Voor de bekostiging van overblijvende activiteiten, die Boer & Natuur ZWK wil blijven uitvoeren in het kader van belangenbehartiging, voorlichting en public relations, is als gevolg van de overheveling van de gelden voor het agrarisch natuurbeheer naar het Collectief Groningen West nog maar een kwart van het oude budget beschikbaar.

De veranderingen hebben ook gevolgen voor de bestuurssamenstelling van de vereniging. De vergadering ging akkoord met het voorstel om het aantal bestuursleden terug te brengen van zeven naar vijf. Voor de twee aftredende bestuursleden, Alex Datema en Paul Tameling, hoefden daarom geen plaatsvervangers te worden verkozen. Beiden hebben in de afgelopen jaren bij de koersbepaling van de vereniging veel gewicht in de schaal gelegd. Met voorzitter Alex Datema aan het roer werd Boer & Natuur ZWK een serieuze gesprekspartner van natuurorganisaties en overheden in de regio. Paul Tameling organiseerde talloze activiteiten waarmee de vereniging zich bij een breder publiek bekend wist te maken.

Bij hun afscheid namen beiden uitgebreid het woord waarbij zij met humor en respect elkaars functioneren in het bestuur onder de loep namen. De gedeelde conclusie kort samengevat: het was een mooie tijd en we hebben veel plezier met elkaar gehad. Uit handen van de aankomend voorzitter José de Boer ontvingen Alex en Paul een bos bloemen en het inmiddels traditionele cadeau, een jonge boom met wortelknol voor op het erf of in de tuin.

Tijdens het inhoudelijk deel van de vergadering werd geruime tijd stilgestaan bij de toekomst. Alex Datema lichtte uitgebreid toe dat het voortbestaan van de vereniging door de overname van het agrarisch natuurbeheer door het Collectief Groningen West onzeker is geworden. Momenteel is opheffing niet aan de orde in verband met de bestuurlijke verwevenheid tussen het collectief en de anv´s in de regio. Maar in de komende tijd zal moeten blijken of Boer & Natuur ZWK in praktisch opzicht nog bestaansrecht heeft.

Aan betrokkenheid onder de leden lijkt het vooralsnog niet te ontbreken. In een enquête (ingevuld door 102 leden!) geven zij aan dat de gekortwiekte anv nog diverse nuttige functies kan vervullen. Een daarvan, advisering en dienstverlening, is door het bestuur al opgepakt met de instelling van een maandelijks spreekuur in het verenigingskantoor in Leek. Inhoud geven aan nieuwe functies, gerelateerd aan landbouw en natuur maar vallend buiten het bestek van het ANLb, zal een van de hoofdtaken worden van het nieuwe bestuur. In dat verband zal de verhouding met het Collectief Groningen West medebepalend zijn voor het voortbestaan van de vereniging, aldus de scheidend voorzitter.

De vergadering kon leven met de voornemens van het bestuur. Het geschetste onzekere toekomstbeeld leverde geen noemenswaardige discussie op. Voor de ruim vijftig aanwezigen was het deze keer een relatief lange zit. Het muzikale optreden van De Indigo´s ter afsluiting van de avond maakte echter veel goed. En de door het bestuur aangeboden gehaktbal van deCazemierboerderij was van uitstekende kwaliteit.

Verslag Bert Hidding

zie voor notulen van deze vergadering verslag jaarvergadering van Epko Bult

 

 

 

sfeerverslag ledenvergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *