Alex Datema gelauwerd bij jaarlijkse lintjesregen

 

´Het heeft zijn majesteit de koning behaagd…´ Die traditionele woorden bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding sprak burgemeester Bert Swart van Zuidhorn op 26 april ten overstaan van een beduusde Alex Datema. De oud-voorzitter van Boer & Natuur ZWK was onder valse voorwendsels naar het gebouw van LEGO Aducation Academy (de voormalige basisschool) in Noordhorn gelokt waar hij werd opgewacht door een schare van regionale bestuurders, brandweerlieden en familieleden. Pas op de drempel van het gebouw realiseerde hij zich het bijzondere karakter van zijn uitstapje, zou hij later erkennen.

 

Alex Datema ontving de onderscheiding (ridder in de orde van Oranje-Nassau) voor de vele vrijwillige activiteiten die hij vanaf 1993 heeft ontplooid. Burgemeester Swart had er een hele klus aan om de lijst met functies door te nemen die de gedecoreerde in de afgelopen drieëntwintig jaar voor langere of kortere tijd heeft vervuld. Bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact, bestuurslid van de Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn, voorzitter van Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, vice-voorzitter van de koepel van Boer & Natuur van de drie noordelijke provincies, bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest en medeoprichter en bestuurslid van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, ziedaar een greep uit de functies waarin Datema zich voor de publieke zaak verdienstelijk heeft gemaakt. De burgemeester sprak van een voorbeeldige lintjeskandidaat. Hij liet echter niet na ook in te gaan op de persoonlijke kwaliteiten van de gelauwerde. Hij prees in het bijzonder de ´gunfactor´ die Datema in zijn omgang met medebestuurders aan de dag legt en zijn betrokkenheid bij mensen in het leven van alledag.

 

Een zichtbaar aangedane Datema aanvaardde de onderscheiding in stijl. In een korte toespraak dankte hij zijn ouders en echtgenote Anneke voor de gelegenheid die zij hem hadden geboden om zijn eigen loopbaan te volgen. Adeldom verplicht, luidt het gezegde. En dus nuanceerde Datema zijn eigen verdiensten onmiddellijk, met een verwijzing naar Lambert en Lamke van der Velde, voormalige buren in Briltil op wier hulp de familie in moeilijke tijden altijd kon rekenen. Mensen die altijd klaar staan voor hun hulpbehoevende medemens zonder daarvoor een beloning te verwachten, aan hun wenste de kersverse ridder zijn koninklijke onderscheiding op te dragen.

 

 

 

 

Onder het toeziend oog van echtgenote Anneke spelt burgemeester Swart de ridderorde op de borst van Alex Datema

foto6-IMGP2414-geschaald

tekst en foto: Bert Hidding

Oud voorzitter Koninklijk onderscheiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *