grutto´s boven gouden boaiem weidegebied gouden boaiem

 

Gouden Boaiem is een oud weidegebied van 175 hectare bij Woudsend omgeven door water. Je kunt er alleen komen per boot, zoals dat vroeger in Friesland heel gewoon was bij landbouwpercelen die niet naast de boerderij lagen. Een maand geleden waren Siebe Klaas en Pytsje Bokma te gast bij het bestuur van het Collectief Groningen West, om te vertellen over hun boerenbedrijf in het gebied. Ze melken negentig jerseys en verzorgen daarnaast nog een kudde jongvee. Alles met oog voor de natuur, in het bijzonder de weidevogelnatuur. Gouden Boaiem is in bezit van Staatsbosbeheer dat het beheert als natuurgebied. Met als opvallende bijkomstigheid dat er ook plaats is voor agrarische bedrijvigheid.

Hun enthousiaste verhaal prikkelde de nieuwsgierigheid van de bestuurders. Daar zouden ze wel eens een kijkje willen nemen, ook leuk voor de overige leden van het collectief en de betrokken anv´s. En zo toog op zaterdag 29 april een groep Groningers op weg naar Woudsend, waar een zeilpraam lag te wachten om het gezelschap naar de boerderij te varen.

Onder het genot van een eenvoudige maar voedzame lunch gaf Pytsje Bokma de bezoekers uitleg over haar bedrijf. Gouden Boaiem is een van de activiteiten van VOF Jersey Pleats, de familieonderneming van de Bokma´s, die verschillende bedrijven verenigd waaronder twee melkveehouderijen, een kaasmakerij en een winkel. Het natuurgebied werd vijf jaar geleden gepacht van Staatsbosbeheer voor de opvang van jongvee, het melkveebedrijf dat in 2015 van start ging is nog volop in ontwikkeling.

Boeren met de natuur, zo kenschetst Pytsje Bokma, de werkwijze op Gouden Boaiem. Het werk op de boerderij wordt zo veel mogelijk afgestemd op de natuurlijke omstandigheden en de seizoenen. In het voorjaar betekent dat absolute voorrang voor de weidevogels: zolang de vogels broeden wordt het land met rust gelaten.

Wil je de weidevogels sparen dan lukt dat alleen door zo´n rigoureuze aanpak, vertelt vogelwachter Bendiks Okma die de bezoekers rondleidt over de weilanden. In 2000 waren er in het gebied nog tien broedparen grutto´s actief, vorig jaar was dat aantal weer opgelopen tot 75 broedparen, een getal dat in de buurt komt van de weidevogelstand in de jaren ´80. Vergelijk dat eens met het overige veenweidegebied rond Woudsend waar vorig jaar op 2000 hectare 8 gruttobroedparen werden geteld! Okma somt nog eens de vier voorwaarden op waaraan zijns inziens goed weidevogelland moet voldoen: kruidenrijk grasland over de hele breedte, een hoge waterstand, geen bedrijvigheid in de broedperiode en deugdelijk predatiebeheer (de vos!).

Dat Gouden Boaiem aan die voorwaarden tegemoetkomt is tijdens de wandeling goed te zien. De uitgestrekte weilanden tonen een schat aan grassen en wilde bloemen. Een lust voor het oog maar ook een beeld dat tegenwoordig on-Nederlands aandoet. Daarboven de talloze grutto´s die op de wieken gaan en met hun verontwaardigde roep laten weten niet gediend te zijn van de menselijke belangstelling.

Na ruim een uur worden de excursiegangers aan de andere kant van het ´eiland´ weer opgepikt door schipper Fedde Mulder met zijn zeilpraam, die hun luttele minuten later weer afzet bij de loswal van Woudsend.

 

Bert Hidding

 

Exursie naar het eiland “De gouden Boaiem