Belevingsfietstocht 1

in het Zuidelijk Westerkwartier
Coulisselandschap

Vooraf,

Agrarische natuurvereniging Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier heeft twee belevingsfietsroutes in haar gebied ontwikkeld. Financiële steun is ontvangen van de Jan Slobprijs, van het Plattelandsfonds en van de Rabobank Noordenveld West Groningen.

Elke route is ongeveer 25 kilometer. Deze belevingsroutes zijn gericht op het Coulisselandschap en op het Weidevogelgebied.

Er is een fietsrouteboekje ontwikkeld dat u gratis kunt verkrijgen bij o.a. het Informatiecentrum Nienoord, Camping de Akkerhoeve en diverse winkels.

In het fietsrouteboekjes zijn twee routes van ongeveer 22 kilometer opgenomen. Route 1 gaat door het Coulisselandschap en route 2 door het Weidevogelgebied.

Er staat veel informatie over de fietsomgeving in het boekje.

Op de website staat alleen de routebeschrijving van beide belevingsfietsroutes. coulisselandschap en weidevogelbeheer.

 

Als u een verrekijker hebt, neem die dan mee. Overal zijn prachtige vergezichten.

 

ROUTE 1: COULISSELANDSCHAP

Grote delen van het Zuidelijk Westerkwartier kan men rekenen tot het coulisselandschap. Een landschap met stroken houtgewas, meest elzen, die het daarachter gelegen open land aan het oog onttrekken.

De houtsingels (coulissen) zijn vroeger ontstaan in de hogere gebieden van het Zuidelijk Westerkwartier de zogenaamde “gasten”. Deze houtsingels werden vroeger als een natuurlijke afscheiding van de percelen gebruikt. Momenteel is dat minder praktisch. Maar gezien de ontstaansgeschiedenis worden ze als kenmerkend voor het Zuidelijk Westerkwartier beschouwd. Dus men vindt  houtsingels op de “gasten”  en op de laagten in veen- en kleigebieden.

De houtsingels worden beschermd en het is mogelijk voor de landbouw om een onderhoudscontract af te sluiten, met de bedoeling om deze houtsingels in stand te houden. Het hout wat uit deze houtsingels komt, kan o.a. gebruikt worden voor de houtkachel in Marum waarmee o.a. het gemeentehuis, een sportaccommodatie en het zwembad verwarmd worden.

 

Startplaats(en)

 1. De beschrijving van route 1 begint bij de parkeerplaats aan de weg die onder de A7 door tussen Tolbert/Niebert en Boerakker loopt (Boerakkerweg). Onder de A7 is een carpoolplaats/parkeerplaats.

De route begint bij genoemde parkeerplaats. Die kunt u vinden direct links na de afslag van de A7  vanuit Groningen richting Boerakker, Tolbert, Niebert. Vanuit Drachten neemt u de afslag Tolbert, Boerakker. Links voor onder de A7 ziet u de parkeerplaats. U kunt natuurlijk ook vanuit Tolbert en/of Niebert via de N388 richting Boerakker rijden. Aan de rechterkant, onder de A7 ziet u de startplaats/parkeerplaats.

 1. U kunt ook uw auto op een andere parkeerplaats langs de route zetten en daar beginnen met de route. Enkele mogelijkheden:
 2. Bij camping “De Akkerhoeve” aan de Roordaweg. (links van de weg). Begin bij

routenummer 4.

 1. Kleine parkeerplaats bij het fiets-/wandelpad aan de Langerwolderweg. Begin de

fietstocht bij routenummer 19.

 

Bij de route

RA = rechtsaf

LA  = linksaf

RD = rechtdoor

KNP = Knooppunt

 

 

Routebeschrijving

COULISSELANDSCHAP

 

 1. Parkeer de auto onder de A7 tussen Tolbert en Boerakker aan de Boerakkerweg. (zie startplaats(en)

 

 1. Fiets naar het noorden de Boerakkerweg op (fietspad rechts) en rijd naar KNP 19.

 

 1. Ga LA en steek de N388 over en volg de Roordaweg naar KNP 18. Links van de

weg ziet u camping “De Akkerhoeve”.

 

 1. Bij knooppunt 18 RA, richting het bruggetje over het Dwarsdiep. Richting KNP 23.

 

Let op: U kunt even in de kijkhut de omgeving bekijken.

 

 1. Na het fietspad op de Beldam RA richting KNP 26 in Lucaswolde.

 

 1. Bij KNP 26 op de Hooiweg RA richting Boerakker.

 

 1. Over de brug de Hoge Til over het Dwarsdiep de Hooiweg volgen.

 

 1. Einde Hooiweg door fietstunnel onder de N388 door, RD.

 

 1. Op T-kruising met de Hoofdweg LA richting KNP 31.

 

 1. Op de Boerakkerweg in Bakkerom, RA het fietspad op.

 

 1. Op de Boerakkerweg richting KNP 31 volgen: LA de N388 oversteken. (Bordje met

pontje erop)

 

 1. Rijd naar het zelfbedieningspontje over het Wolddiep naar KNP 31.

 

 1. Zet de fiets op het pontje en verplaats u naar de overkant.

 

 1. Van KNP 31 naar KNP 32: via de Banten

 

 1. Van KNP 32 richting KNP 24. Via de Verlengde Kerkweg, komt u op de

Kuzemerweg.

 

 1. Bij de Kuzemerweg gaat u RA en volgt de weg tot KNP 24; over het bruggetje en

verderop over de N388 aan de rechterkant van de weg heeft het vrouwenklooster

gestaan.

 

 1. Bij KNP 24 LA fietspad richting KNP 35. Links aanhouden op het fietspad.

 

Let op: U kunt ook een alternatieve route volgen door verder te gaan met 17a (zie verderop).

 

 1. Aan uw linkerhand ziet u, even voorbij de vleermuizenkelder, de Kuzemer Kooi. Rijd

verder tot aan de Langewolderweg.

 

 1. Ga RA het fietspad op richting Oldekerk, richting KNP 35.

 

 1. Een eindje verder kunt u rechtsaf nog even het landschap Kuzemer in fietsen (of lopen)

 en weer terug. Ga dan verder met routenummer 21.

 

Alternatieve startplaats: Aan de Langewolderweg is een kleine parkeerplaats waar u de route kunt beginnen bij routenummer 21.

 

17a. 1Bij KNP 24 rechtdoor tot aan de ingang van Golden Raand. (links van de weg)

 

17a. 2. Ga LA Golden Raand in.

 

17a. 3. Rijd door tot aan het einde en ga via een fietspaadje via de Meidoornweg naar de Eekebuursterweg (Langewolderweg is overgegaan in Eekebuursterweg).

 

17a. 4. Ga op de Eekebuursterweg RA.

 

17a. 5. Ga verder met routenummer 21.

 

 1. Op de Eekebuursterweg RA Kuzemerweg in tot aan de scherpe bocht naar rechts. Daar

LA Kloosterpad op. Richting KNP 29.

 

 1. U komt op de Mensumaweg. RA.

 

 1. Rijd de Mensumaweg naar het zuiden, ongeveer 1.1 kilometer en ga dan RA de

Dijkweg op. Let op: Mensumaweg is een gevaarlijke weg voor fietsers.

 

 1. Einde Dijkweg LA Bakkerom, klein eindje fietspad.

 

 1. Links aanhouden Boerakker in. Over de brug over de Matsloot richting centrum

Boerakker. KNP 27.

 

 1. Na KNP 27 de Noorderweg op, richting KNP 28.

 

 1. KNP 28: richting KNP 29 doorrijden over de Noorderweg. U ziet rechts

Struisvogelboerderij de Kreij.

 

 1. Na KNP 28 eerste weg RA, op viersprong: Hindrik de Haanweg.

 

 1. Na ongeveer 400 meter RA Middenweg.

 

 1. Op T-kruising LA: ong. 100 meter Boerenweg en dan RA Schilligepad.

 

 1. Op splitsing met de Hoofdweg LA en direct daarna weer LA fietspad op richting

KNP 19: Boerakkerweg.

 

 1. Bij KNP 19 RD richting Tolbert.

 

of

 

32a. Indien u uw auto ergens anders langs de route hebt geparkeerd, ga bij KNP 19 RA,

steek de N388 over en volg de Roordaweg naar KNP 18 en ga dan verder met

routenummer 4. (terugbladeren)

 

 1. Rijd tot onder de A7 als u de auto daar hebt geparkeerd.

 

 1. Einde belevingsfietstocht Coulisselandschap.

EINDE route 1

 

 

 

Belevingsfietstocht 2

in het Zuidelijk Westerkwartier
Weidevogelgebied

Vooraf

Agrarische natuurvereniging Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier heeft twee belevingsfietsroutes in haar gebied ontwikkeld. Financiële steun is ontvangen van de Jan Slobprijs, van het Plattelandsfonds en van de Rabobank Noordenveld West Groningen.

Elke route is ongeveer 25 kilometer. Deze belevingsroutes zijn gericht op het Coulisselandschap en op het Weidevogelgebied.

Er is een fietsrouteboekje ontwikkeld dat u gratis kunt verkrijgen bij o.a. het Informatiecentrum Nienoord, Camping de Akkerhoeve en diverse winkels.

In het fietsrouteboekjes zijn twee routes van ongeveer 22 kilometer opgenomen. Route 1 gaat door het Coulisselandschap en route 2 door het Weidevogelgebied.

Er staat veel informatie over de fietsomgeving in het boekje.

Op de website staat alleen de routebeschrijving van beide belevingsfietsroutes. coulisselandschap en weidevogelbeheer.

 

Als u een verrekijker hebt, neem die dan mee. Overal zijn prachtige vergezichten.

 

ROUTE 2: WEIDEVOGELGEBIED

Weidevogels zijn alle vogels die hun nest in het grasland maken en daar hun jongen op laten groeien. Ze overwinteren in warmere landen en komen in het voorjaar weer terug om te broeden; ze zijn dus alleen te zien in het voorjaar, de zomer en het najaar. De open graslandgebieden zijn hiervoor en kunnen geoptimaliseerd worden door een specifiek beheer van de graslanden zoals: later maaien, aanleggen van plas-dras. Het beheer begint in maart als de weidevogels vanuit hun overwinteringgebieden naar Nederland komen. Weidevogels zijn o.a. de grutto, de kievit, de tureluur, de scholekster en de wulp. In het Zuidelijk Westerkwartier kun je de kievit, de grutto, de scholekster en soms de tureluur aantreffen. Neem een verrekijker mee op uw fietstocht.

 

Mogelijkheden parkeerplaats auto begin route:

 1. Parkeerplaats ten zuidoosten van de A7, carpoolplaats aan de parallelweg van de

A7 naar Midwolde. Komend vanuit Leek, Midwolde, Groningen.

 1. Parkeerplaats ten zuidwesten van de A7, carpoolplaats aan de weg richting

Industrieterrein Leeksterhout. Komend vanuit Tolbert, Leek, Drachten.

 1. U kunt ook uw auto op een andere parkeerplaats langs de route zetten en daar

beginnen met de route:

 1. Enumatil, bij de grote gereformeerde kerk.(begin bij punt 6 van de route)
 2. Den Horn, parkeerplaats bij de begraafplaats, even buiten Den Horn, richting

Enumatil. (begin bij punt 10 van de route)

 1. Lettelbert, bij het Dorpshuis aan het Lettelberterdiep. (begin bij punt 17 van de

route)

 1. Midwolde, achter Gasterij Inkies, Hoofdstraat 132 in Midwolde, tegenover de

Middeleeuwse kerk, is een parkeerplaats. (begin bij KNP 21 en ga verder

met punt 20 van de route).

 1. Leek, Informatiecentrum Nienoord. (Volg borden in Leek: Nienoord)

 

Route naar weidevogelgebiedfietsroute vanaf Infocentrum Nienoord:

 1. Rijd richting Leek tot het haventje.
 2. RA verder richting Leek, tot aan T-kruising.
 3. Bij KNP 81 RA, volg route naar KNP 82, over de laan van Nienoord. (Informatie over Nienoord zie kadertekst na routenummer 18).
 4. Ga verder met routenummer 18 richting Midwolde KNP 21.

 

Bij de route

RA = rechtsaf

LA  = linksaf

RD = rechtdoor

KNP = Knooppunt

 

Routebeschrijving

Weidevogelgebied

 

 1. Parkeer de auto ten zuiden van de A7 bij de afslagen Leek-Roden op een van de

carpoolplaatsen.

 

1a. Komend vanaf de A7 vanuit de richting Groningen, afrit Leek, ligt de

carpoolplaats links van de tweede rotonde, richting Midwolde, parallel aan de A7.

1b. Komend vanaf de A7 uit de richting Drachten, afrit Leek, ligt de carpoolplaats

links van de afslag Leek-Roden en links van het industrieterrein Leeksterhout.

 

2a. Vanaf de carpoolplaats Midwolde, aan de Pasop, richting rotonde, RA fietspad

onder de A7 door en daarna RA de Pasop op. (De Pasop loopt zowel ten zuiden

als ten noorden van de A7)

2b.Vanaf de carpoolplaats Leeksterhout: LA onder de A7 door (fietspad links) direct

na de A7 rechts oversteken, LA en direct weer RA de Pasop op.

 

 1. De Pasop maakt een scherpe bocht naar links. U fietst echter RD over de

parallelweg van de A7, ’t Mienscheer.

 

 1. Vlak voor de brug over het Lettelberterdiep LA langs het diep over de

    Lettelberterdijk, richting Enumatil, richting knooppunt 38.

 

Let op: Links van het Lettelberterdiep ziet u De Drie Polders, en rechts een waterboezem van het Waterschap Noorderzijlvest.

 

 1. In Enumatil RA naar KNP 38.

 

 1. Over de brug over het Hoendiep direct LA richting Zuidhorn, Hoendiep Oostzijde.

 

 1. Na 300 meter, even buiten Enumatil, RA Zuiderweg.

 

 1. Na 1.4 kilometer RA het fietspad naar Den Horn: ’t Hornpad.

 

 1. Einde van het fietspad tussen de begraafplaats en de speelplaats van den Horn

door. U komt op de Dorpsstraat en gaat RA.

 

U kunt verder gaan met routenummer 10 of de alternatieve route  volgen:

 

10a1.  In plaats van RA, gaat u op de Dorpsstraat LA.

 

10a2.  Eerste mogelijkheid RA door den Horn: ook Dorpsstraat.

 

10a3.  Voorbij de kerk en de voormalige openbare school RA: Kerkweg.

 

10a4.  Op T-kruising in Lagemeeden LA: Nutweg.

 

10a5.  Doorrijden; dan fietspad op naast Zuidwending (kanaal) tot T-splitsing:

de Poffert.

 

10a6.  RA en daarna direct LA over de brug: Hoofdstraat.

 

10a7.  Doorrijden Oostwold (Hoofdstraat) in, tot aan de kerk, KNP 49.

 

10a8.  Ga de Hoofdstraat verder richting KNP 50.

 

10a9.  Ga verder met routenummer 14.

 

 1. U fietst naar het westen, richting Enumatil en KNP 20: de Westerdijk.

 

 1. Bij KNP 20 LA richting KNP 49 in Oostwold: Kerkeweg.

 

 1. Aangekomen bij het Hoendiep, steekt u de weg over en over de brug volgt u

Kerkeweg verder tot in het centrum van Oostwold, KNP 49.

 

 1. Bij KNP 49, bij de kerk, RA de Hoofdstraat in richting KNP 50.

 

 1. Vanaf KNP 50 richting Lettelbert, over de A7 naar KNP 58 en dan via de

Hoofdstraat richting KNP 46

 

          14a. U kunt even doorrijden naar het iconenkerkje van Lettelbert. Misschien is

het kerkje open. Dan terug naar KNP 46 en RA naar de Hondenhoek

 

 1. Direct na de brug over het Lettelberterdiep, LA richting de Hondenhoek.

 

 1. Rijd richting Leek, eerst langs het Letterberterdiep (rechts de

Nivon-natuurcamping) en verderop langs het Leeksterhoofddiep.

 

16a. U kunt even een kijkje nemen bij het uitkijktorentje aan het Leekstermeer, eerste

scherpe bocht naar rechts, maar dan even RD.

 

 1. Over het bruggetje direct RA langs de Groeve tot KNP 82 via de Molenweg.

 

17a. Bent u gestart bij het Informatiecentrum Nienoord, ga dan bij KNP 82

LA en rijd terug naar het Informatiecentrum langs de borg Nienoord naar

KNP 81, daar LA en voor het fietspad weer LA; u ziet het

informatiecentrum.

 

 1. Op de Nienoordslaan RA richting Midwolde, KNP 21, op de kruising bij de

Middeleeuwse kerk.

 

 1. Fiets naar KNP 46 en ga LA: de Pasop.

 

20a. Via de Pasop komt u weer langs de A7 bij de carpoolplaats-oost.

 

20b. Bent u gestart bij de carpoolplaats-west op het Leuringspark dan rijdt u via de

rotonde rechtdoor naar het Leuringspark en vindt daar aan uw rechterhand

carpoolplaats-west.)

 

20c. Indien u de auto hebt geparkeerd langs de route, gaat u verder met

routenummer 3 (terugbladseren).

 

 1. Einde van belevingsfietsroute Weidevogelgebied.

 

 

 

 

 

Kievit                         Grutto                      Scholekster             Tureluur

 

 

EINDE route 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De route voor de belevingsfietstocht in ’t ZWK