Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier (1)

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 4 juli 2017, van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Deze vergadering is (deels) openbaar. De agenda en vergaderstukken zijn een week voor genoemde datum te vinden op de website van de Gebiedscommissie: www.zuidelijkwesterkwartier.nl

Namens de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier, H. Staghouwer, voorzitter. E.J. Cornelius, secretaris.

Bijéénkomst Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier op 4 juli