Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Met ingang van 1 januari 2016 gaat het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. De collectieven nemen als eindbegunstigde voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb 2016-2021) een centrale rol in binnen dit stelsel voor het leveren van prestaties op het gebied van biodiversiteit. Naast biodiversiteitsdiensten zijn waterdiensten nog in de opbouwfase bij de collectieven.

Deelname aan weidevogelbeheer is niet meer zo vanzelfsprekend als het in het verleden was. Er is door de Provincie Groningen kritisch gekeken of het gebied waarin de percelen liggen daadwerkelijk bijdraagt aan de natuurdoelstellingen voor dat gebied. Of uw percelen binnen het gebied liggen, kunt u nakijken op de website van de provincie Groningen;

In november 2014 is Collectief Groningen West opgericht. Het collectief omvat het gebied van de agrarische natuurverenigingen Stad en Ommeland, De Eendracht en Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Het weidevogelbeheer en het landschapsbeheer worden vanaf 2016 geregeld vanuit dit collectief. In juli 2015 heeft het collectief een gebiedsofferte aangeboden bij de provincie. In het najaar van 2015 is begonnen met de intekening voor het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook is gestart met de voorinventarisatie van de landschapselementen, zodat er daarna een goede planning van het onderhoud kan worden gemaakt voor de komende zes jaren. De contracten voor weidevogelbeheer en voor landschapsbeheer worden zo spoedig mogelijk opgesteld en daarna ter ondertekening aangeboden aan de beheerders. Zie voor de inhoudelijke documentatie de volgende documenten:

Voor nadere informatie over de inhoud van deze documenten kunt u terecht op kantoor gevestigd aan:
Albert Harkemaweg 70, 9831 TA, Aduard
Tel.: 0594-721013
email : info@collectiefgroningenwest.nl