Nu er wordt bezuinigd op landschap en natuur lopen organisaties die op deze terreinen werkzaam zijn aan tegen de grenzen van hun mogelijkheden. Samenwerken is dan het devies: de schaarse middelen die er zijn bij elkaar leggen om een gezamenlijk doel te realiseren. Dat is de grondgedachte achter de gebiedscoöperatie Westerkwartier die momenteel in oprichting is.

De aanleiding voor de vorming van de gebiedscoöperatie Westerkwartier is niet alleen financieel van aard. Het is ook een experiment in regionaal zelfbeheer. De nieuwe organisatie wil de krachten die er in de gemeenschap zijn, bundelen voor het welzijn van de streek.

Daarmee wordt ingespeeld op een nieuwe trend in de samenleving. Genoodzaakt door geldgebrek doen overheden bij de uitvoering van hun publieke taken steeds meer een beroep op hun burgers en hun organisaties. De gebiedscoöperatie heeft de ambitie om taken van de overheid (gemeenten en provincie) over te nemen met de middelen en menskracht die in de streek voor handen zijn. Daarbij ligt de aandacht om te beginnen bij de beleidsterreinen natuur en landschap.

De agrarische natuurverenigingen, Boer & Natuur ZWK en De Eendracht, en Staatsbosbeheer namen in 2012 het initiatief tot de vorming van een gebiedscoöperatie. Als vierde partij sloot zich AOC Terra aan als vertegenwoordiger van het groene onderwijs (het vroegere landbouwonderwijs). De agrarische natuurvereniging Stad en Ommeland en Landschapsbeheer Groningen hebben aangekondigd toe te treden zodra de oprichting van de gebiedscoöperatie Westerkwartier een feit is.

Binnen het verband van de gebiedscoöperatie willen de initiatiefnemers aansturen op nieuwe vormen van natuur- en landschapsbeheer met daarin een grotere rol voor lokale boeren. Verder willen zij onderzoeken welke mogelijkheden de natuur en het landschap in het Westerkwartier bieden voor nieuwe bedrijvigheid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame voedselproductie, recreatie, zorg en (milieu)onderwijs.

Op de langere termijn hopen de initiatiefnemers de samenwerking te verbreden naar andere lokale en regionale organisaties van burgers. Zo kan de gebiedscoöperatie de weg effenen om de hele bevolking te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen in de streek.

Boer & Natuur ZWK heeft zich in de afgelopen twee jaar sterk gemaakt voor de gebiedscoöperatie in de verwachting dat een collectief van streekorganisaties meer zeggenschap kan opeisen over het natuur- en landschapsbeheer. De vereniging verwacht onder andere dat dit nieuwe kansen biedt om agrarische ondernemers mee te laten profiteren van het gemeenschapsgeld dat hierin wordt geïnvesteerd.

 

De Gebiedscooperatie is gevestigd :

Industrieweg 5
9804 TH Noordhorn
Telefoon: 0594-726002
Email: info@gcwk.nl