Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, is een vereniging voor boeren, burgers en buitenlui. Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, wil zich met haar leden inzetten het karakter van het mooie Zuidelijk Westerkwartier te behouden en dat er naast boerenactiviteiten ruimte blijft voor natuur en natuurontwikkeling. Tevens geeft Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier advies en ondersteuning bij uw aanvraag voor SAN subsidies.

Doelstelling
De vereniging Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier is een agrarische natuurvereniging. Voor vele tientallen agrarische natuurverenigingen met duizenden aangesloten leden, behartigt Boer & Natuur de belangen op de provincie­huizen, in Den Haag en zonodig in Brussel.
Boer & Natuur biedt deskundige begeleiding. Organiseert cursussen en symposia en bevordert de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verenigingen. Tevens initieert Boer & Natuur projecten en onderzoek om de resultaten van agrarisch natuurbeheer te verbeteren.