José de Boer is de voorzitter van Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier. “Wij hebben ongeveer 400 leden en met elkaar kunnen we veel mooie dingen realiseren. Voor de boeren gaat het vooral om het agrarisch natuurbeheer, maar wij proberen ons op verschillende manieren te manifesteren in de omgeving.”

Bestuurssamenstelling
José de Boer – Niewöhner Voorzitter boerdejose@gmail.com
Trientje Wiersema-Venema Secretaris jhwiersema@online.nl
Jacob van Veen Penningmeester jacobvdveen@hetnet.nl
Peter van Dam Lid

portefeuillehouder:Landschap , bestuurslid Collectief Groningen-West

.
Wim Stemerdink Vice-Voorzitter

Portefeuillehouder: Weidevogels

wim64@klumpershoeve.nl
Fokke Dijkstra coördinator
Portefeuillehouder: Ganzen
f.dijkstra@boerennatuurzwk.nl