José de Boer is de voorzitter van Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier. “Wij hebben ongeveer 400 leden en met elkaar kunnen we veel mooie dingen realiseren. Voor de boeren gaat het vooral om het agrarisch natuurbeheer, maar wij proberen ons op verschillende manieren te manifesteren in de omgeving.”

Bestuurssamenstelling
José de Boer – Niewöhner Voorzitter
Jacob van Veen Penningmeester  
Trientje Wiersema Secretaris
Peter van Dam Lid   /  Bestuurslid Collectief Groningen West
Wim Stemerdink Vicevoorzitter

Portefeuillehouder: Weidevogels

Fokke Dijkstra coördinator
Portefeuillehouder: Ganzen
f.dijkstra@boerennatuurzwk.nl