De vereniging Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier is een agrarische natuurvereniging. Voor vele tientallen agrarische natuurverenigingen met duizenden aangesloten leden, behartigt Boer & Natuur de belangen op de provincie­huizen, in Den Haag en zonodig in Brussel.
Boer & Natuur biedt deskundige begeleiding. Organiseert cursussen en symposia en bevordert de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verenigingen. Tevens initieert Boer & Natuur projecten en onderzoek om de resultaten van agrarisch natuurbeheer te verbeteren.