Jaarverslag Boer&Natuur 2015

Jaarverslag 2015            Agrarische natuurvereniging        Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier De missie De agrarische natuurvereniging wil op een maatschappelijk verantwoorde manier agrarische activiteiten uitvoeren in het Zuidelijk Westerkwartier. De economische activiteiten moeten duurzaam worden uitgevoerd in samenwerking

Ledenvergadering

Woensdag 16 maart a.s. vindt de Voorjaarsledenvergadering plaats. Deze wordt gehouden in de Boerderij Cazemier aan de Hoofdstraat te Tolbert. Aanvang 20.00 uur. Nadat de jaarrekening is vastgesteld wordt u geinformeerd over de ontwikkelingen binnen de vereniging en Collectief West.