Levend Landschap

Boer & Natuur ZWK participeert in het project Levend Landschap van Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De gemeenten Leek, Marum en Grootegast, Provincie Groningen en het ministerie van OC&W hebben daarvoor geld beschikbaar gesteld. Levend Landschap is bedoeld om het fraaie coulissenlandschap van het Westerkwartier te versterken. Goed beheer van de karakteristieke elzen- en houtsingels is daarvoor erg belangrijk.

Eén van de doelen is een beheerbeurt te geven aan 100 km houtsingels die tot nu toe niet onder een beheerovereenkomst vallen. Deelname is eenvoudig en allerlei elementen die eerder niet onder SAN of SNL vielen kunnen binnen Levend Landschap wel aangepakt worden. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie stuur dan een mail naar info@gebiedscoöperatiewesterkwartier.nl ter attentie van projectleider Gert-Jan Stoeten.