Stichting Landwerk! Landschapsonderhoud voor en door leden

U loopt aan tegen achterstallig onderhoud van uw houtsingel? U wilt de bomen en struiken op uw erf eens flink onder handen te nemen? U ziet dat de verruigde bermen langs uw oprit toe zijn aan een maaibeurt? Stichting Landwerk! kan u bij al deze klussen helpen. 

Stichting Landwerk! helpt boeren en buitenlui in het Westerkwartier e.o. bij kleinschalig landschapsonderhoud op hun land of erf. De klussen die Landwerk! uitvoert, betreffen onder andere onderhoud aan singels, maaien met de klepel- en bosmaaier, uitbaggeren van poelen en petgaten, bijsnoeien van fruitbomen en aanleg en onderhoud van erfbeplanting. Het werk wordt gedaan door een ploeg van deskundige en betrokken uitvoerders die de streek goed kennen.

De kosten die Landwerk! in rekening brengt kunnen per klus uiteenlopen. Wanneer u zich meldt voor onderhoudswerk, komt iemand van ons bij u langs om de uitvoering met u te bespreken en, gratis en vrijblijvend, een prijsopgave te maken.

U kunt zich ook eerst door ons laten adviseren over het noodzakelijk onderhoud. Eén van onze medewerkers beschikt hiervoor over de vereiste praktijkkennis en zij kan u tevens informeren over subsidiemogelijkheden die wellicht voor u gelden. U kunt het werk vervolgens zelf uitvoeren of de uitvoering overlaten aan onze landschapsploeg.

Stichting Landwerk! is opgericht op initiatief van de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier en Stad en Ommeland. Om gebruik te kunnen maken van ons aanbod moet u lid zijn van één van beide verenigingen.

De medewerkers van onze landschapsploeg worden eveneens gerekruteerd uit de twee agrarische natuurverenigingen, vandaar ons motto ´landschapsonderhoud voor en door leden´. Onze medewerkers weten wat in het gebied speelt en zijn goed bekend met  de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden. Zij worden op oproepbasis voor klussen ingezet en maken zo mogelijk gebruik van hun eigen machines en gereedschap. Hun werkzaamheden worden verricht onder volledige verantwoordelijkheid van Landwerk!.

Wilt u meer weten over Landwerk! of wilt u een afspraak maken voor een prijsopgave of een advies dan kunt u contact opnemen met:

Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier
0594 516 020 (kantoor) Woensdagmorgen of via tamelingpaul@gmail.com
info@stichtinglandwerk.nl

Stad en Ommeland
050 306 23 21 (kantoor)
landwerk@stadenommeland.com

 

In het bestuur van de Stichting Landwerk is Boer&Natuur vertegenwoordigd door Paul Tameling en Stad en Ommeland door Sierd Postumus